Oscar Søndergaard

Oscar Søndergaard er hovedansvarlig for Quattro Arkitekters arkitektoniske linje. Ingen projekter afleveres uden at have passeret Oscar Søndergaard. Han fungerer som projekteringsleder og er i alle store projekter ankermand i rådgiverteamet. Med et utal af ledelsesopgaver har Oscar Søndergaard en unik erfaring med koordinering af de enkelte discipliner. Han har været projekteringsleder af opgaver for såvel private som offentlige bygherrer og med et kolossalt spænd i bygningernes kompleksitet: fra store boligbyggerier over varierende skoleprojekter til teknisk komplicerede forsvarsbyggerier. Et spænd, der vidner om, at han formår at sætte sig ind i essensen af en hvilken som helst opgave. Oscar Søndergaard har qua sin uddannelse som master i arkitektur en solid teoretisk baggrund for at skabe bygning med en høj grad af æstetik og ikke mindst en særlig evne til at sammensætte funktioner til unikke planløsninger. De mange års arbejde indenfor faget har givet ham et kæmpe referencegrundlag, der gør ham i stand til at løse enhver opgave – stor som lille.

Morten Trinderup

Morten Trinderup forestår den interne planlægning og koordinering på tegnestuen. Desuden er han projektleder og arbejder med bygherrerådgivning, projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, brandstrategi, tilsyn og kvalitetssikring. Med mere end 30 års erfaring som både projekteringsleder og tilsynsførende, på både offentlige og private byggeopgaver, besidder Morten Trinderup en erfaring der kun er få beskåret. Morten Trinderups overblik og evne til at gennemskue potentielle faglige flaskehalsproblemer er yderst værdifulde egenskaber, når projekterne passerer gennem vores konstruktionsafdeling; han løser hellere udfordringerne på tegnebrættet end i byggefasen. Morten Trinderup har stor erfaring med et bredt spektrum af byggerier. Han har Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse og har koordineret sikkerheds- og sundhedsarbejdet på flere byggepladser. Indenfor arbejdsmiljø fungerer Morten Trinderup som Quattro Arkitekters “tredje øje”, en funktion der knytter sig til rådgivning for eksterne samarbejdspartnere. Projekterne er ofte i meget stor skala, som fx nyt hovedsæde for Oticon og Flyvestation Skrydstrup, renovering af F-16 flyværksted.

Mikkel Åris

Mikkel Åris har som administrerende direktør ansvaret for virksomhedens daglige drift, både internt i organisationen og i den daglige kontakt til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Mikkel Åris indgår som en aktiv medspiller og sparringspartner, både i de projekteringsfaglige og administrative discipliner og er derigennem med til at fastlægge og fastholde virksomhedens høje faglighed. Mikkel Åris har gennem årene specialiseret sig i byggeri til mennesker med særlige behov: boligindretning og undervisningslokaler til unge og voksne indenfor handicapområdet kræver en særlig bevågenhed og viden, og her har Mikkel Åris gennem et liv med handicap i familien og flere tillidsposter opnået mange kompetencer. Hans daglige arbejde omfatter medarbejderpleje, at sikre at deres kompetencer udnyttes fuldt ud og bidrage til, at der gennem høj faglighed og godt socialt miljø, leveres produkter af højeste kvalitet. Et vigtigt arbejdsområde er projektledelse på administrativt niveau i forhold til byggeherrer og bindeled til de enkelte rådgiverteams. Denne rolle har Mikkel Åris i langt de fleste store byggesager hos Quattro Arkitekter. Mikkel Åris har i en årrække ofte bidraget med projektering, projektledelse og kvalitetssikring i talrige projekter for mange bygherrer, både offentlige og private.