Vision

 

Arkitektur er kommunikation – god arkitektur opstår af opmærksom kommunikation; god arkitektur kommunikerer på det intuitive plan og formidler oplevelsen af vedkommende, æstetiske og velfungerende fysiske rammer.

Den grundlæggende drivkraft er lysten til at skabe vedkommende og holdbar arkitektur og arbejde med byggeri, planlægning og design på alle niveauer med faglighed som det centrale omdrejningspunkt.

Den faglige målsætning er at udforme æstetiske og velfungerende fysiske omgivelser på alle niveauer. Arkitektur skal skabe rum for livskvalitet og oplevelser – og appellere til individets universelle oplevelse af at være.

Vi søger det særlige i ethvert projekt, hvor projektet udvikles i en dynamisk og indlevende proces.

Det specifikke program og stedets potentiale er drivkraften – ikke som en på forhånd fastlagt form eller stil, men en fordomsfri udvikling af ideen med behørig hensyntagen til etiske - og miljømæssige værdier og opgavens økonomiske udgangspunkt.

Gennem en målrettet processtyring sikrer vi et økonomisk forsvarligt projektforløb for de involverede parter. En ansvarlig virksomhedsøkonomi skal således sikre et trygt og innovativt arbejdsmiljø, hvor der til stadighed er resourser til at konsolidere og videreudvikle virksomhedens fundament og dens samlede kompetencer, for derigennem at kunne udvise projekterne den største omsorg.