Nyheder

Maj 2017| Quattro Arkitekter - Viborg Gymnastikforening - hal 3

Quattro Arkitekter projekterer sammen med Viborg ingeniørerne udvidelse af bygningskomplekset ved Viborg Gymnastikforening. Projektet har været undervejs i et par år - og der arbejdes nu på udbudsmateriale til totalentreprise.

Maj 2017| Quattro Arkitekter - Brøndums Have - Viborg

Lokalplanforslag vedrørende Brøndums Have er godkendt - det videre udviklings- og projektarbejde fortsætter.

April 2017| Quattro Arkitekter - Renoverprisen 2017

Projektet Om- og tilbygning af VUC Viborg er indstillet til Renoverprisen 2017.

Bag prisen står RelaDania og GI. Projektet er udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S og Method & Madness.

Marts 2017| Quattro Arkitekter vinder konkurrence

Quattro Arkitekter er udpeget som rådgiver til udvidelse og ombygning af Børnehaverne Kærhuset, Skals og Sol O Mio, Frederiks. projekterne skal udsendes i offentlig licitation primo august 2017.

Februar 2017| Quattro Arkitekter - Viborg Private Realskole

Quattro Arkitekter er valgt til at udarbejde helhedsplan vedrørende Viborg Privat Realskoles bygningsmasse. fi glæder os til at fortsætte samarbejdet.

December 2016|Quattro Arkitekter - Godt nytår

Quattro Arkitekter ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og ser frem til de mange spændende projekter der skal påbegyndes i 2017

December 2016| Quattro Arkitekter - Brøndums Have - Viborg

Quattro Arkitekter fortsætter udviklingsarbejdet på erhvervs- og boligprojekt langs Indre Ringvej. I øjeblikket pågår arbejder med in-put til lokalplan der forventes godkendt medio 2017. 1. etape af byggeriet - ca. 7.000 m2 har vakt stor interresse og flere lejemål er reserveret.

November 2016| Quattro Arkitekter - Viborg Kommunes Arkitekturenspris 2016

Quattro Arkitekter og Method and Madness Arkitekter tildeles i 2016 Arkitekturens Pris for "særlig smukt byggeri" for deres om- og tilbygning af VUC i Viborg.

Uddrag af dommerbetænkningen:
Med om- og tilbygningen har man fået en logisk og let opfattelig hovedindgang og et nyt ”hjerte” i bygningen, hvortil de vigtigste funktioner relaterer sig. Opgaven er løst med et enkelt og nedtonet, arkitektonisk greb i eksteriøret, hvor bygningen er placeret i nær tilknytning til Viborgs historiske miljø, mens den indvendigt åbner sig som et lyst, levende og eksperimenterende rum, som eleverne tydeligvis trives i.

Samlet set er der tale om en om- og tilbygning, der fortjener arkitekturprisen, idet den på bedste vis forener æstetik, funktionalitet, den mulige økonomi og alle de parametre, der kendetegner god arkitektur.

Oktober 2016| Quattro Arkitekter - 30 boliger i Vallensbæk

Quattro Arkitekter har indgået aftale med Svanen Gruppen om udvikling af projekt med 30 boliger i Vallensbæk. Projektomfang  - ialt 3.000 m2.

September 2016| Quattro Arkitekter - Dannebrosgade, Viborg

Quattro Arkitekter har udarbejdet projekt til 1.500 m2 byhus i det centrale Viborg. Projektet indeholder ialt 18 lejligheder.

August 2016| Quattro Arkitekter - Skolegade 15-17 Århus - 7 lejligheder

Quattro Arkitekter har afleveret restaurerings- og ombygningsprojektet til bygherren Gammeltorv Ejendomme. flere lejligheder er allerede udlejet.

Juni 2016| Quattro Arkitekter - boliger i Viby

Quattro Arkitekter har indgået aftale med Inter Gruppen om projektering af 34 boliger i Viby - projektet udføres i totalentreprise.

Maj 2016| Quattro Arkitekter - Boliger i Houlkær

Sammen med lokal projektudvikler har Quattro Arkitekter udviklet et boligprojekt med 19 boliger på 120 m2. Boligerne forventes udbud til salg ultimo 2016.

April 2016| Quattro Arkitekter - Banebyen Viborg

I Viborgs nye bydel - Banebyen - har Quattro Arkitekter skitseret kommende erhvervs- / boligbyggeri på 6.000 m2. De nederste 2 etager er indrettet til erhverv, de 2 øverste med lejligheder på 120 m2 og med vestvendte altaner.

April 2016| Quattro Arkitekter - vinder konkurrence

Quattro Arkitekter er udpeget som rådgiver for 8 store tagudbud for Viborg Kommune.

Marts 2016| Quattro Arkitekter - Falkevej 11-17, Viborg, nyt erhvervsdomicil

Langs Indre Ringvej på den vestlige side ligger planerne klar for et nyt erhvervsbyggeri på 14.000 m2. Byggeriet er på projekteringsstadiet og forventes indflytningsklar i begyndelsen af 2018.

Januar 2015 | Quattro Arkitekter
Kulturstyrelsen meddeler tilladelse til ombygning af Skolegade15-17 i Århus - projekteringen kan fortsætte.

Januar 2015 | Quattro Arkitekter 
Vi byder Alexander Andrusevich velkommen - Alexander starter ved Quattro Arkitekter den 18. januar.

Januar 2015 | Quattro Arkitekter - Viborg Private Realskole
Quattro Arkitekter valgt til arkitektrådgivning i forbindelse med ombygning af VPR´s nyerhvervede bygning i Sct. Mathias Gade/Port. Bygningen er opført i 1901 - 1905 og tegnet af Hach Kampmann i samarbejde med Valdemar Schmidt. Bygningen, der er bevaringsværdig, har indtil nu været domicil for Nykredit, og skal fremover anvendes til undervisningsformål.

Vi glæder os til sammen med Viborg Private Real Skole at omdanne denne markante bygning i Viborg fra kontorbyggeri til en funktionel bygning til undervisningsformål. 

Januar 2014 | Quattro Arkitekter - Dragonkasernen Holstebro
Ombygning af Bygning 92A på Dragonkasernen i Holstebro er i fuld gang. Quattro Arkitekter forestår i udførelsesfasen byggeledelse og fagtilsyn på byggeriet.

Projektet udføres som underrådgiver for Viborg Ingeniørerne.

December 2014 | Quattro Arkitekter - flytter til ny adresse
Efter 2 år på Farvervej 1 flytter hele kontorfællesskabet til nyistandsatte lokaler på Brovej 20A. Vi danner kontorfællesskabet KUBEN sammen med følgende virksomheder:

BoligserviceBorgen, Concept Sourcing, Iduva, BOC Invest, Digifys, Juice4You, Adibus og FS2 Reklame.

December 2014 | Quattro Arkitekter - vinder konkurrence
Quattro Arkitekter er valgt til totalrådgiver vedrørende om- og tilbygning af Houlkær Skole, Viborg.

December 2014| VUC Skive - Viborg
Byggeriet vedrørende udvidelse af de fysiske rammer til fremtidig udvikling for VUC Viborg afdeling er nu færdigt og afleveret til VUC.

Projektet er udført med Quattro Arkitekter A/S som totalrådgiver og med Method & Madness og Balslev Rådgivende Ingeniører som underrådgivere.

Quattro Arkitekter A/S ønsker VUC Skive Viborg tillykke med de nye rammer.

November 2014| FOA - Viborg
Quattro Arkitekter valgt som totalrådgiver vedrørende ombygning af reception og ankomstareal.

November 2014 | Quattro Arkitekter - Licitation ny specialafdeling, Viborg Kommune
Quattro Arkitekter A/S har afholdt licitation vedrørende Ny Specialafdeling for Viborg Kommune. Projektet er udbud i fagentrepriser, og ved licitationen viste det samlede  licitationsresultat at byggeriet kan realiceres inden for den samelde budgetramme.

Byggeriet opstartes medio februar.

Oktober 2014 | Quattro Arkitekter - Flyvestation Karup
Ombygning af Hangar 1 er i fuld gang. Hangaren som er fra 1944 transformeres til moderne vedligeholdelsesfaciliteter for SUN-værkstedet, Helikopter Wing.

Projektet udføres i underrådgivning for Viborg Ingeniørerne.

Juli 2014 | Quattro Arkitekter - Kai Holm Ejendomme, St. Hjultorvgyde, Viborg
Quattro Arkitketer indgår aftale med Kai Holm Ejendomme vedrørende ombygning af St. Hjultorvgyde 2 i Viborg. Projektet omhandler indretning af 2 nye lejligheder i tagetagen.

Juli 2014 | Quattro Arkitekter - Frank Brøndum Ejendomme - ombygning af Skolegade 15-17 Århus
Quattro Arkitketer indgår aftale med Frank Brøndum Ejendomme vedrørende ombygning af den fredede ejendom Skolegade 15-17 i Århus. Ejendommen ombygges og der indrettes 7 lejligheder i ejendommen. 

Juni 2014 | Quattro Arkitekter - Vinder konkurrence
Quattro Arkitketer vinder sammen med Method & Madness konkorrence vedrørende 24 seniorboliger i Hobro. projektet forventes igangsat primo 2015.

Maj 2014 | Quattro Arkitekter - Vinder konkurrence
Quattro Arkitketer er af Viborg Kommune udvalgt som totalrådgiver på projektet Toftegårde, Møldrup. Projketet omhandler om- og tilbygning af eksisterende bygninger til nyt Sundhedscenter.

April 2014 | Quattro Arkitekter
Vi byder Rasmus Islin Sørensen velkommen - Rasmus starter tirsdag den 22. april.

April 2014 | Quattro Arkitekter - præ. kvalificeret
Quattro Arkitekter AS er sammen med Rambøll prækvalificeret til projektet Hovedkompleks Hanger 22 på Flyvestation Karup. Projektet omhandler faciliteter til flådebaserede helikoptere - et byggeri med et estimeret anlægsbudget på +100 mio. Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste har i deres udbudsbekendtgørelse meddelt at der vil blive prækvalificeret 5 virksomheder der efterfølgende vil blive opfordret til at afgive tilbud. FBE har modtaget ansøgninger fra 14 virksomheder, og ud af disse er kun 3 virksomheder fundet egnet til prækvalifikation. Vi er naturligvis glade for at være med i et af de teams der er blevet udvalgt.

April 2014 | Quattro Arkitekter
1. spadestik til nyt menighedshus ved Exnes kirkeanlæg i Hald Ege er taget. Spadestikket blev taget af Sognepræst Hanne Ellemann Rytter i samarbejde med Murerentreprenør Jacob Kriegbaum.

1. Spadestik Menighedshus, Hald Ege Kirke

Marts 2014 | Quattro Arkitekter - vinder konkurrence
Quattro Arkitekter A/S

Februar 2014 | Quattro Arkitekter - Sponsorer for Bakken Bears
Quattro Arkitekter støtter basketballholdet Bakken Bears fra Århus og er spillersponsor for Sebastian Åris

 

Februar 2014 | Quattro Arkitekter 
Ny klubbygning for Viborg Kommune ved Søndre skole er netop gået igang. Byggeriet forventes afsluttet i efteråret

Februar 2014 | Quattro Arkitekter 
Ny menighedshus / konfirmandstue udbydes i licitation i foråret. Bygningen placeres i Exners kirkeanlæg i Hald Ege.

Februar 2014 | Quattro Arkitekter 
Ny præstebolig i Sjørslev er netop sendt i licitation. Byggeriet skal tages i brug 01. september.

Februar 2014 | Quattro Arkitekter 
Ny tilbygning til VUC Skive Viborg forventes igangsat medio marts.

 

April 2013 | Quattro Arkitekter - hjertestarter opsat
Boligservicebogen tilbyder fra 1. april 2013 et beregningsprogram til husejere, der ønsker at søge tilskud til energiforbedring af deres hus. Ansøgningen foretages nemt og enkelt med Nem Id.

I tilgift til ansøgningen kan man benytte Boligservicebogens vedligeholdelsesprogram.

Se vores intro-film her: www.boligservicebogen.dk 

De 4 partnere i Quattro Arkitekter er medejere af virksomheden Boligservicebogen A/S som står bag Boligservicebogen.dk

 

April 2013 | Quattro Arkitekter - hjertestarter opsat
Quattro Arkitekter har sammen med det øvrige kontorfællesskab opsat hjertestarter.

 

April 2013 | VUC Skive - Viborg
Arkitektkonkurrencen vundet.

 Quattro Arkitekter og Method & Madness er af komkurrenceudvalget udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om udvidelse af de fysiske rammer til fremtidig udvikling for VUC Viborg afdeling.

Projektet startes op medio april.

 Marts 2013 | Ry Højskole
Ry Højskole har valgt Balslev Ingeniører og Quattro Arkitekter til at udarbejde helhedsplan for energirenovering for skolens bygninger hvoraf flere er bevaringsværdige. 

Marts 2013 | VUC Skive - Viborg
Quattro Arkitekter har sammen med Method & Madness deltaget i arkitektkonkurrence om udvidelse af de fysiske rammer til fremtidig udvikling for VUC Viborg afdeling.

Forslaget er præcenteret og afleveret, og afgørelse af konkurrencen afventes. 

Marts 2013 | Uldum Højskole
Quattro Arkitekter og Balslev Rådgivende Ingeniører har afleveret helhedsplan vedrørende energirenovering og vedligehold til Uldum Højskole.

Planen indeholder forslag til energirenovering af eksisterende elevfløj, gymnastiksal, svømmehal og undervisningsfaciliteter. Planen indeholder endvidere økonomisk plan for energirenoveringen.

Februar 2013 | Præ. kvalifikation
Quattro Arkitekter er sammen med Moe & Brødsgaard A/S præ. kvalficeret til projekt vedrørende om- og tilbygning af Brørup Hallerne, Vejen Kommune.

Ombygningen skal bl.a. rumme styrketræning, depot, omklædning og toiletter, mens tilbygningen skal indeholde cafeteria, køkken, administration, lokaler til aerobic og spinning samt skydebane og ophold for skytterne.
Det samlede budget for projektet udgør kr. 18,0 mio. excl. moms.

Februar 2013 | Klubfaciliteter ved Søndre Skole, Viborg
Quattro Arkitekter vinder sammen med Balslev Ingeniører konkurrence om opførelse af nye klubfaciliteter ved Søndre Skole i Viborg - Bygherre er Viborg Kommune.

Januar 2013 | Velkommen
Vi siger velkommen til Dorothy Jensen. Dorothy starter den 24. januar.

Januar 2013 | Karup Børnehave
Quattro Arkitekter deltager i konkurrence om ny børnehave i Karup gamle rådhus.

Konkurrenceteamet består af Totalentreprenør Thomas Andersen A/S, COWI og Quattro Arkitekter A/S

Januar 2013 | Børnehaven Klyngen i Løgstrup
Bygningsarbejderne på den 1100 m2 store børnehave er igangsat - byggeriet forventes afleveret medio 2013.

Januar 2013 | Oustruplund - dag- og døgntilbud for børn, unge og voksne - Region Midtjylland
Quattro Arkitekter er udvalgt til at forestå rådgivning og projektering vedrørende energioptimering og facaderenovering af eksisterende elevfløj, gymnastiksal, svømmehal og undervisningsfaciliteter.

Opgaven løses i tæt samarbejde med Balslev Ingeniører A/S

December | Uldum Højskole
Quattro Arkitekter er udvalgt til at forestå rådgivning og projektering vedrørende energioptimering og facaderenovering af eksisterende elevfløj, gymnastiksal, svømmehal og undervisningsfaciliteter.

Opgaven løses i tæt samarbejde med Balslev Ingeniører A/S

December | HDEJY - nyt domicil
Som underrådgiver for Viborg Ingeniørerne projekteres nye faciliteter til HDEJY.

Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygning på 2500 m2 i Brabrand, Århus.

December | Skansebakken, 45 boliger for Vejle Kommune
Opførelsen af de 45 boliger skrider hastigt frem.

På trods af efterårets vejrlig er tidsplanen blevet holdt. Med et konstruktivt samarbejde med bygherre og entreprenører er det lykkedes at optimere tidsplanen således byggeriet nu er 1 måned foran tidsplanen.

December | Aktivitetscenter Katrinehaven, Viborg Kommune
Aktivitetscenteret er afleveret og klar til brug.

December | Sognegård i Løgstrup
Byggeriet er afsluttet og afleveret til bygherren.

November | Vestervang Skole, Viborg
Skolebyggeriet på i alt 3000 m2 er indviet - Quattro Arkitekter ønsker skole og elever held og lykke med de nye omgivelser.

November | TH Langs - HF og VUC, silkeborg
Quattro Arkitekter er deltager i totalentreprise konkurrence sammen med PN Erhvervsbyg og Vognsen Rådgivende Ingeniører.

Teamet er præ. kvalificeret til konkurrencen der desværre ikke afgøres til teamets fordel.

Oktober | Løgstrup Skole, Viborg
Skolebyggeriet på i alt 800 m2 er indviet - vi ønsker skolen tillykke med de nye omgivelser.

Oktober | Løgstrup Skole, Viborg
Skolebyggeriet på i alt 800 m2 er indviet - vi ønsker skolen tillykke med de nye omgivelser.

Oktober | Fremtidens børnehjem i Kerteminde
Quattro Arkitekters forslag i indbudt konkurrence om Fremtidens børnehjem.

 


 

QUATTRO ARKITEKTER PÅ NY ADRESSE

 1. august flyttede vi til ny adresse. Farvervej 1. Kontorhus i fællesskab med flere virksomher.

 

Vores bofæller er EVRY, ParNo 1, Concept Sourcing, Employer, W2L iduva, Boligservicebogen 

Juni | Så er BoligServiceBogen i luften 
Her kan husejere benytte værktøjet, der håndterer planlægning af vedligeholdelse, energioptimering, og tilskudsordninger mv.
I avisen kan du læse artikler om Boligservicebogen.dk 

http://www.boligservicebogen.dk/App_Upload/Files/Boligservicebogen_avis_juni2012.PDF

Det er let og gratis at oprette sig som bruger og benytte programmet.

http://www.boligservicebogen.dk

April | Postens Vej 
Quattro Arkitekter er sammen med Stokvad&Kerstens, Thing&Wainø, Louise Fabian og Eggersen Miljø&Sikkerhed vundet opgaven med opførelse af almene boliger på Postens Vej i Brejning ved Vejle. 

Februar | Byggeriets Evaluerings Center 
Quattro Arkitekter har fået karaktere B af Byggeriets Evaluerings Center. B gives til virksomheder "Bedre end gennemsnittet" 

Februar | Quattro Arkitekter Rådgiver for Stark 
"Fem råd når du skal renovere lofter" Mikkel Åris fra Quattro Arkitekter rådgiver kunderne i Stark. Se billeder fra mange af vores projekter her på hjemmesiden.

Åbent til kip     dobbelthøjt rum

Februar | Skansebakken
Projektforslag, på Skansebakken med 45 plejeboliger og 2 aktivitetscentre samt administrationsbygningen Fjordglimt, er afleveret. Den videre projektering forsætter.

Fotocollage

Februar | Svaleparken, Randers 
Quattro Arkitekter projekterer udvidelse af ældrecentret Svaleparken i Assentoft ved Randers.

Februar | Licitation Rosenvænget Skole, Viborg 
Der afholdes licitation på tilbygning af Rosenvænget Skole fredag den 11 februar.

Februar | Løgstrup Skole, Viborg 
Quattro Arkitekter projekterer tilbygning til Løgstrup Skole. Der afholdes licitation i medio maj.

Februar | Licitation Vestervang Skole, Viborg 
Licitationen forløb planmæssigt og byggeriet opstartes i april.

Februar | Vingstedcentret 
Rejsegilde på restauranten i uge 7. Værelsesfløj med 28 værelser samt nye grupperum og kursusfaciliteter følger tidsplanen og er klar til ibrugtagning ultimo februar.

Januar | Konkurrence Falkoner Gymnasium 
Quattro Arkitekter deltager i samarbejde med Arkitekt Michelle Sarah Salanson i konkurrencen vedr. Falkoner Gymnasium.

Januar | Bygningskonstruktør praktikant 
Frederik Schøn har startet sit praktikforløb hos Quattro Arkitekter og er en del af vores team de næste 10 uger. Vi byder Frederik velkommen og håber han får et udbytterigt praktikophold.  

Januar | Flyvestation Skrydstrup, F-16 Flyvedligeholdelsesfaciliteter 
Byggeriet opstartet i januar - Byggetid 18 måneder.

Januar | Flyvestation Karup, undervisnings- og kontorbyggeri 
Byggeriet opstartet ultimo januar - indflytning i efteråret 2011 

Januar 2011 | 8 boliger i Mårslet 
Byggeriet opstartet ultimo januar - indflytning i efteråret 2011 

December | 2010
Quattro Arkitekter ønsker kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til at forsætte samarbejdet i det nye år. 

November | 2010
Klaus Viskum Vestergaard er ansat og indgår som konstruktør i vores projekteringsteam.

November | 2010
Quattro Arkitekter valgt som totalrådgiver til opførelse af 45 boliger og beskæftigelse til Skansebakken i Brejning og renovering af Fjordglimt for Vejle Kommune.

September | Vi støtter Dansk Handicap Idræts-Forbund 

 

 

September | Ny østfløj indviet på Aalestrup Realskole
Undervisningsministren klippede lørdag snoren i forbindelse med indvielse af de nye undervisningslokaler på Aalestrup Realskole. Der var ros til arkitekterne for et nytænkende og spændende projekt.                                                                    http://nordjyske.dk/vesthimmerland/forside.aspx?ctrl=10&data=31%2c3657329%2c5%2c3

Sommer | 2010
Quattro Arkitekter har åbent hele sommeren, dog med nedsat bemanding.

Juli 2010 | Quattro Arkitekter skal tegne udvidelse af Vestervang Skole

Juli 2010 | Gang i byggepladserne
Børnehaven Sol O Mio og Frederiks Skole er under opførelse.

Licitation | Vingstedcentret
Efter en god licitation på Vingstedcentret er byggeriet af værelsesfløj
og restaurantudvidelse gået i gang.

Indvielse | Børnehave
Børnehaven i Stoholm tidligere rådhusbygning er indviet.

Maj 2010 | Tapdrup og Hammershøj kirker
Quattro Arkitekter A/S valgt som rådgiver på renovering af kirkerne i Tapdrup og Hammershøj.

Maj 2010 | Ombygningen forsætter...kun lidt endnu
Ombygningen af vores kontorarealer nærmer sig sin afslutning og vi flytter ind i nyrenoverede lokaler ultimo maj.

Maj 2010 | Faktablad - Stige Friskole
Quattro Arkitekter A/S modtager flotte karakterer på det endelige faktablad fra Byggeriets EvalueringsCenter på Stige Friskole.

April 2010 | 8 ældreboliger i Mårslet
Quattro Arkitekter A/S vinder sammen med Viborg Ingeniørerne A/S konkurrence vedrørende om- og tilbygning af 8 ældreboliger i Mårslet.

April 2010 | Jet-hallen i Karup
Quattro Arkitekter A/S valgt som arkitekt i forbindelse med udvidelse af Jet-hallen i Karup.

April 2010 | Viborg Katedralskole
Quattro Arkitekter A/S prækvalificeret til konkurrence om Masterplan for Viborg Katedralskole. Øvrige aktører er C.F.Møller og Kjær&Richter. Konkurrenceforslaget afleveret primo maj.

April 2010 | Flyvekontroltårne
Quattro Arkitekter A/S har udført arkitektarbejderne i forbindelse med renovering af Flyvekontroltårne i Karup og Skrydstrup. Renoveringen i Skrydstrup er nu opstartet.  

April 2010 | Skalshallen
Quattro Arkitekter A/S inviteret til arkitektkonkurrence om udvidelse af Skalshallen.

Marts 2010 | Høskoven
Ombygning af Høskoven Trænings-, Bo- og Aktivitetscenter med etablering af Handicaptoiletter.

Marts 2010 | Indvigelse Stoholm Bibliotek
Indvielse af Stoholm bibliotek. Quattro Arkitekter er totalrådgiver på ombygning af Stoholm Gl. Rådhus med udvidelse af bibliotek og etablering af ny børnehave. Børnehaven indviges ultimo juni.

Marts 2010 | Dansk Lystfiskerforbund
Quattro Arkitekter A/S inviteret til arkitektkonkurrence om nyt domicil til Dansk Lystfiskerforbund i Vejle.

Marts 2010 | Houlkær Fælled
Quattro Arkitekter A/S udarbejder forslag til lethal og klubfaciliteter i forbindelse med Houlkærhallen i Viborg.

Marts 2010 | Aalestrup Realskole
Byggeriet er nu så langt at der afholdes rejsegilde. På trods af vintervejret er det lykkedes at holde byggeriet igang. Byggeriet følger tidsplanen med mindre forsinkelse.

Januar 2010 | Adresseændring - Preislers Plads 14
Fra 1 januar 2010 er vores adresse: Preislers Plads 14. Vi vil forsat være at finde i de samme lokaler. Fremover kun med adgang fra posthusgården. Vi glæder os til at vise vores nye lokaler frem sidst på foråret og beder jer indtil da, om at bære over med byggerodet.

December 2009 | Glædelig jul
Vi holder lukket i julen og tegnestuen er åben igen den 4 januar 2010. Quattro Arkitekter ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår.

December 2009 | Vingstedcentret, Vejle
Lokalplan for udvidelse af restaurent og ny værelsesfløj godkendt. Projekteringen af projektet forsætter.

December 2009 | Vinder konkurrence
Quattro Arkitekter og ingeniør StorkvadKerstens vinder delt første plads i konkurrence om erstatningsbyggeri til institutionen Gårdhaven, Region Midt. I efterfølgende forhandlingsrunde vælges Ramvad Thomsen + Sign's projekt som det der skal opføres. Vi ønsker Ramvad Thomsen + Sign tillykke.

December 2009 | Jet-hallen, Karup
Viborg Kommune godkender projekt til Jet-hallen, Karup. Projektet er udarbejdet af Quattro Arkitekter i samarbejde med Cowi.

November 2009 | Houlkærhallen, Viborg
Quattro Arkitekter udvikler projekt til udbygning af Houlkærhallen med lethal og indre fælled. Der er søgt støtte ved Lokal- og Anlægsfonden til første etape, lethallen.

November 2009 | Søbakken 3, Viborg
Quattro Arkitekter udarbejder udviklingsprojekt for Åbo med forslag til 3 enfamiliehuse med udsigt over Nørresø og Nørremølle.   

November 2009 | Gl. Århusvej 19-21, Viborg
Quattro Arkitekter udarbejder helhedsplan for privat bygherre med henblik på at opføre 14 eksklusive sønære boliger og 1 erhvervslejemål.

Oktober 2009 | Lundborgvej 10, Viborg
Quattro Arkitekter udarbejder udviklingsprojekt på Lundborgvej 10 i Viborg. Projektet omhandler ca. 3.000 m2 kontorbyggeri.

Oktober 2009 | Udviklingsprojekt
Advokatfirmaet Dahl opfører pt. nyt firmadomicil på Lundborgvej 2 i Viborg. Dahl har indbudt Quattro Arkitekter og Viborg Ingeniørerne til at udarbejde forslag til bebyggelsen af tilstødende nabogrund, som Dahl ejer. Udviklingsprojektet omhandler ca. 12.000 m2 eksklusivt kontorbyggeri og retter sig primært til videnstunge virksomheder. Invenstorer søges til projekterne. 

Oktober 2009 | Dannebrogsgade, Viborg
FOA's grund på hjørnet af Grønnegade og Dannebrosgade i Viborg er i udbud. Quattro Arkitekter har udarbejdet projekt til grunden. Projektet, som har byggeret på 1600 m2, er forhåndsgodkendt af Viborg Kommune.

September 2009 | Prækvalificeret
Quattro Arkitekter er prækvalificeret til at afgivet tilbud på opførelsen af 40 almene handicapboliger og servicearealer i Viborg.

September 2009 | Prækvalificeret
Quattro Arkitekter er prækvalificeret til at afgivet tilbud på nyopførelse af almene ældreboliger i bofællesskab i Hammel.

September 2009 | Vingstedcentret, Vejle
Quattro Arkitekter er udvalgt som arkitekt på ny værelsesfløj samt udvidelse af restaurant til Vingstedcentret. Projektering forventes opstartet senere på året. I øjeblikket er lokalplanen i offentlig høring.

September 2009 | Licitation
Der er afholdt licitation på ny østfløj til Aalestrup Realskole. Opførelsen af byggeriet påbegyndes snarest mulig og forventes klar til indflytning sommeren 2010.

September 2009 | Licitation
Der er afholdt licitation på tilbygning til Sct. Jørgens Skole i Holstebro. Byggeriet er igang.

Sommer 2009 | Århus Universitet - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Foulum
Tegnestuens idéoplæg til ny branding gennem modernisering af forhal og gangarealer på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er blevet godt modtaget. Der arbejdes i øjeblikket på udvikling af audio-visuelt design til projektet.

September 2009 | Nøgletal
Quattro Arkitekter har nu 2 stk. Rådgiver faktablade fra Byggeriets Evaluerings Center. Det tredje er på vej sammen med nøgletallene. 

Sommer 2009 | Ferielukket
Tegnestuen holder ferielukket i UGE 30. Vi ønsker alle en god sommer!

Juni 2009 | Prækvalificeret
Quattro Arkiteter er prækvalificeret i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplan for daginstitutioner i Randers Kommune.

 

Juni 2009 | Prækvalificeret
Quattro Arkiteter er sammen med Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S prækvalificeret vedrørende totalrådgivning i forbindelse med projektering af erstatningsbyggeri til Gårdhaven bestående af 23 boliger med tilhørende
servicearealer i Viborg. 

April 2009 | Quattro vinder konkurrence om skolebyggeri
Quattro Arkiteter vinder konkurrencen om genopbygning af østfløjen på
Ålestrup Realskole der brændte nytårsnat. Se konkurrenceforslaget her

Marts 2009 | Prækvalificeret
Quattro Arkitekter er sammen med Grontmij | Carl Bro A/S og DELTA arkitekter as blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på opførelse af fire skoletilbygninger og en ny børnehave/ vuggestue i Viborg.

Februar 2009 | Skolebyggeri
Quattro Arkitekter vinder udvidelse af Sct. Jørgens Skole, Holstebro.
Se plantegning her

September 2008 | Børnehave i Odense
Hestehaven Børnecenter, nybyggeri - 400 m2.
I samarbejde med PEA træbyg ApS og Viborg Ingeniørerne A/S 

Konkurrence | Kontroltårne på Flyvestation Skrydstrup og Flyvestation Karup
Quattro Arkitekter vinder i samarbejde med Rambøll A/S konkurrence om
to kontroltårne på Flyvestation Skrydstrup og Flyvestation Karup for FMT.

August 2008 | Boliger på Søbakken, Viborg
3 boliger på 226,3 m2 med 23 m2 terrasse. Udsigt over eng, sø og by.
Boligerne udbydes til salg. For information kontakt:
Oscar Søndergaard | mobil: 4042 6975

August 2008 | Helhedsplan for aktivitetscenter
Udarbejdelse af helhedsplan til Høskoven Aktivitetscenter, Århus
for Region Midtjylland

August 2008 | Tilstandsregistrering af 148 boliger
Quattro Arkitekter indgår aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om
tilstandsregistrering af 148 boliger

Juli 2008 | Byggeprogram til syv skydesimulatorbygninger
Quattro Arkitekter udarbejder for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
byggeprogram til syv højteknologiske skydesimulatorer placeret i Jylland, på Sjælland
og på Bornholm

Konkurrence | Forslag til Sognehus i Fløng
Her ses Quattro Arkitekters forslag til konkurrencen om nyt sognehus til Fløng Kirke.
Konkurrenceprojektet er udarbejdet i samarbejde med Meedom - Bæch Arkitekter MAA.

Juni 2008 | Byggeprogram til undervisningsfaciliteter FFOS
Quattro Arkitekter udarbejder for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
byggeprogram til undervisningsfaciliteter for FFOS - Karup 

Maj 2008 | Flyvedligeholdelsesfaciliteter i Skrydstrup
Projektering af flyvedligeholdelsesfaciliteter til F-16 i Skrydstrup er opstartet

Marts 2008 | Nyt lægehus i Dannebrogsgade, Viborg
Projektering af nyt lægehus i Dannebrogsgade, Viborg er i gang og forventes klar til indflytning foråret 2009.
Byggeriet opføres i 2 ½ etager med 530 m2 på etage 1 og 2 og 500 m2 på øverste etage.
Der er 4 lejemål ledige. Disse er også til salg. For yderligere information kontakt Mikkel Åris | mobil: 4042 2550

 

2008| Erhvervsdomicil, Viborg
Grønt lys for 7200 m2 spændende erhvervsbyggeri på Lundborgvej i Viborg. Projektet omhandler 6 erhvervslejemål i forskellige størrelser med fælles faciliteter som mødelokaler, kantine m.m. Byggeriet forventes færdigopført i 2009. Søger du nye omgivelser til firmaet, og ønsker du at høre nærmere
om dette projekt, kan du kontakte Mikkel Åris | mobil: 4042 2550

 

Produktionskøkken
Quattro Arkitekter A/S vinder sammen med Einar Kornerup Jylland A/S konkurrencen om nyt produktionskøkken for Århus Kommune.

Grafisk afdeling
Hos Quattro Arkitekter tilbyder vi nu også grafiske løsninger. Se under Q-grafik

Oktober 2007
Om- og tilbygning af Vingsted Centret er i fuld gang. Lokalplanen er netop under udvikling.

Marts 2007
Quattro arkitekter har udarbejdet et forslag til udvikling af Preislers plads i Viborg centrum.
Forslagets hovedidé er at ændre Preislers plads fra en bagside af byen, til en forside, hvor man som besøgende får en flot velkomst til Viborg centrum.
Dette gøres primært ved at ændre øverste parkeringsdæk til en plads for de gående, en stor åben gågade karré, hvor handel, caféer, butikker, kultur, sportspladser, legepladser og grønne områder, er med til at skabe et nyt spændende bymiljø i Viborg.
Samtidig får de nuværende butikker i gågadesystemet rundt om pladsen en butiksfacade mere end i dag.

Se under kultur

Marts 2007
Ombygning af Jysk Pædagog Seminarium, Risskov.
Projektering af nyt bibliotek.

Marts 2007
Ny værksteds dynamo, Møllehøjskolen.
Indeholder lokaler for musik, tekstil-, metal-, og træsløjd samt nye toiletter.
Projekteres for Viborg Kommune.

Marts 2007
Quattro arkitekter er sammen med Einar Kornerup Jylland A/S blevet prækvalificeret til en konkurrence om nyt produktionskøkken for Århus Kommune.

Februar 2007
Quattro arkitekter er sammen med Einar Kornerup Jylland A/S blevet prækvalificeret til en konkurrence om 67 ældreboliger for Hobro Boligforening i Hobro centrum.

TV MidtVest d. 30. januar 2007
Quattro Arkitekter deltog tirsdag d. 30.01.07 i TV MidtVest boligprogram "Ind i varmen". I programmet viser to bygherrer sammen med arkitekt Mikkel Åris deres huse frem.


Begge huse er tegnet af Quattro Arkitekter. Programmet kan ses ved klik på nedenstående link:
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/video.aspx?Id=337289

Januar 2007
Quattro Arkitekter deltager sammen med Arne Andersen, Vrå i konkurrencen "Fremtidens Landbrug" finansieret af Realdania.
Konkurrencen løber i foråret 2007.

Oktober 2006
Sammen med SAC leacing og Bach-gruppen udvikler Quattro Arkitekter nyt koncept for de kommende SAC-byggerier.

Firmanyt
Dan Ferm er d. 13.09.2006 indtrådt i partnerkredsen i Quattro Arkitekter.
Dan Ferms primære arbejdsområde vil fremover være koncentreret om akkvisition og projektering.

Konkurrence, 1. præmie
Om- og tilbygning af Vingsted Centret.
Forventet byggesum, ca. 100 mill.

Konkurrence, 1. præmie
Om- og tilbygning af Højby Friskole, Odense.
Forventet byggesum, ca. 8 mill.

Konkurrence, 1. præmie
Ombygning af Ældrecenteret Aaglimt, Aalestrup.
Forventet byggesum, ca. 19,5 mill.

Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Om- og tilbygning.
Forventet byggesum ca. 3 mill.

Jensens Bøfhus, Esbjerg
Nybyggeri med erhverv og boliger.

Hjarbæk Fjord Golf Center
15 ferielejligheder med tilhørende kursusfaciliteter.
Forventet byggesum, ca. 9 mill.

Klosterhaven, Kjellerup
Almene boliger til borgere med særlige behov.
Forventet byggesum, ca. 16 mill.

Bakkehuset, Kjellerup
Almene boliger til borgere med særlige behov.
Forventet byggesum, ca. 25 mill.